RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego nad inwestycją pt.: „Budowa hangaru z przebudową płaszczyzny postoju samolotów”[Zp/pn/33/2018]

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 30.05.2018 10:00